Ý kiến đại biểu, chuyên gia về Luật Đất đai (sửa đổi)

Luật Đất đai (sửa đổi) là đạo luật lớn liên quan đến nhiều người và tác động đến mọi mặt đời sống xã hội. Mặc dù thời gian quy định lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) dành cho các tầng lớp nhân dân từ ngày 03/01-15/3/2023 đã hết. Tuy nhiên, nhiều đại biểu, chuyên gia còn băn khoăn về những điều khoản quy định trong dự thảo Luật.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết!

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/y-kien-dai-bieu-chuyen-gia-ve-luat-dat-dai-sua-doi