Y học bó tay

    Báo VTC News
    Gốc

    (VTC News) - Ca bệnh này có vẻ khó quá, có xe cấp cứu cũng chịu không chở nổi.

    AQ (metacafe)

    Nguồn VTC: http://vtc.vn/65-223632/video-hai/y-hoc-bo-tay.htm