Ý chí làm nên sức mạnh

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Ngay từ tựa sách, người đọc đã có thể hiểu rằng nội dung sẽ là hành trình của nhân vật đi tìm một con đường sáng. Nhưng câu chuyện về chú ếch Ping đi tìm dòng sông không chỉ là những cố gắng vượt qua khó khăn mà chính là một hành trình tìm kiếm và thay đổi từ chính nội tâm mình.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/221442.asp