Y án 9 năm tù đối với bị cáo Phạm Thị Đoan Trang vì chống phá Nhà nước

    Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên y án sơ thẩm 9 năm tù với Phạm Thị Đoan Trang (SN 1978, Hà Nội) về tội 'Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam'.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/y-an-9-nam-tu-doi-voi-bi-cao-pham-thi-doan-trang-vi-chong-pha-nha-nuoc-50536.htm