Xyri hoãn đối thoại hòa bình với Ixraen

    Báo VTC News
    Gốc

    Với tư cách là nhà trung gian hòa giải, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cuộc gặp cấp thấp theo kế hoạch giữa Xyri và Ixraen ở Istanbul đã bị hoãn lại do yêu cầu của phía Xyri.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/248465/Default.aspx