Xyri có thể đã nhượng bộ Mỹ

Theo nguồn tin ngoại giao tại Cairô ngày 12/11, Xyri vừa chính thức thông báo không đồng ý để một số phong trào vũ trang Palextin tổ chức một hội nghị tại thủ đô Đamát như đã thỏa thuận trước đó.