Xy-ri phủ nhận sự tồn tại một cơ sở hạt nhân ở nước này

    Gốc

    Ngày 17-10, Xy-ri đã ra tuyên bố phủ nhận tin tức về một cuộc không kích của I-xra-en vào vùng Đông Bắc nước này hồi tháng trước nhằm vào một cơ sở hạt nhân, đồng thời khẳng định rằng không có một cơ sở nào như vậy trên lãnh thổ nước này.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/147695