Xuyên đêm trung chuyển đường bộ đưa hành khách qua điểm sạt lở hầm đường sắt Đèo Cả

Hơn 15.000 hành khách trên 40 chuyến tàu được ngành đường sắt nỗ lực trung chuyển ngày đêm qua đường bộ giữa ga Tuy Hòa (Phú Yên) và ga Vạn Giã (Khánh Hòa) do hầm đường sắt Đèo Cả sạt lở, chưa thể thông tuyến.

Tưởng Cao Sơn

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/xuyen-dem-trung-chuyen-duong-bo-dua-hanh-khach-qua-diem-sat-lo-ham-duong-sat-deo-ca-192240417152904306.htm