Xứng tầm văn hóa Việt Nam

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Thành lập từ năm 1957, đến nay NXB Giáo Dục đã qua tuổi 50. Với sự cộng tác của nhiều thế hệ tác giả, các nhà sư phạm, nhà khoa học, NXB đã xuất bản - phát hành hàng ngàn sản phẩm: sách giáo khoa, giáo trình, sách tham khảo, bản đồ, tranh ảnh, băng hình, băng tiếng, CD-Rom, sách điện tử… phục vụ dạy, học

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/sachvacuocsong/2008/3/145332