Xúc tiến thương mại cho các HTX khu vực miền Trung-Tây Nguyên

    Tối ngày 16/11, Hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2022 chính thức được khai mạc tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Hội chợ xúc tiến thương mại cho các Hợp tác xã khu vực miền Trung - Tây Nguyên nằm trong Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2022 do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (Liên minh Hợp tác xã Việt Nam) tổ chức. Hội chợ diễn ra trong 7 ngày từ ngày 16 đến 22/11/2022.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/xuc-tien-thuong-mai-cho-cac-htx-khu-vuc-mien-trung-tay-nguyen-59905.htm