Xúc tiến sắc màu nông sản thời kỳ 4.0

Tối 6/12, tại Quảng trường Vạn Xuân, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc chương trình 'Xúc tiến sắc màu nông sản thời kỳ 4.0'. Hoạt động nhằm thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại các sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu thế mạnh của địa phương.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/xuc-tien-sac-mau-nong-san-thoi-ky-40-103840.htm