Xuất thuốc dự trữ cho các địa phương phòng trừ dịch bệnh

    Báo VTC News
    Gốc

    Thủ tướng Chính phủ vừa giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xuất cấp không thu tiền 25.000 lít thuốc sát trùng Benkocid thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/248580/Default.aspx