Xuất siêu - Kỳ tích của nền kinh tế

Xuất siêu - Kỳ tích của nền kinh tế

Những năm qua, Việt Nam liên tục xuất siêu, thay cho 'truyền thống' nhập siêu trước đây. Đặc biệt, trong...
Cả nước xuất siêu 1,29 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2021

Cả nước xuất siêu 1,29 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2021

Giảm phụ thuộc vào khu vực FDI

Tín hiệu khả quan và cảnh báo về xuất nhập khẩu quý I

Tín hiệu khả quan và cảnh báo về xuất nhập khẩu quý I

Quý I-2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Nội đạt 3.118 triệu USD

Quý I-2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Nội đạt 3.118 triệu USD

Năm 2021, khả năng kim ngạch xuất nhập khẩu 'cán mốc' 600 tỷ USD

Năm 2021, khả năng kim ngạch xuất nhập khẩu 'cán mốc' 600 tỷ USD

Thương mại Việt Nam - Ấn Độ tăng 34% trong 3 tháng đầu năm 2021

Thương mại Việt Nam - Ấn Độ tăng 34% trong 3 tháng đầu năm 2021

Cán cân thương mại hàng hóa thặng dư gần 2,8 tỷ USD

Cán cân thương mại hàng hóa thặng dư gần 2,8 tỷ USD

Xuất siêu 3 tháng đầu năm 2021 vọt lên 2,79 tỷ USD

Xuất siêu 3 tháng đầu năm 2021 vọt lên 2,79 tỷ USD

Rủi ro khi xuất khẩu phụ thuộc vào FDI

Rủi ro khi xuất khẩu phụ thuộc vào FDI

Quý I/2021: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu ước tính đạt 152,65 tỷ USD

Quý I/2021: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu ước tính đạt 152,65 tỷ USD

Xuất khẩu gỗ kỳ vọng đạt kỷ lục mới

Xuất khẩu gỗ kỳ vọng đạt kỷ lục mới

Xuất siêu 2 tỷ USD trong quý I/2021

Xuất siêu 2 tỷ USD trong quý I/2021

Xuất nhập khẩu phục hồi mạnh mẽ, Việt Nam xuất siêu 2 tỷ USD trong quý I/2021

Xuất nhập khẩu phục hồi mạnh mẽ, Việt Nam xuất siêu 2 tỷ USD trong quý I/2021

Từ nhập siêu chuyển sang xuất siêu: Thành công trong hội nhập kinh tế quốc tế

Từ nhập siêu chuyển sang xuất siêu: Thành công trong hội nhập kinh tế quốc tế

Xuất nhập khẩu hồi phục mạnh mẽ, Việt Nam xuất siêu 2,03 tỷ USD trong quý I/2021

Xuất nhập khẩu hồi phục mạnh mẽ, Việt Nam xuất siêu 2,03 tỷ USD trong quý I/2021

Xuất, nhập khẩu phục hồi mạnh mẽ, xuất siêu 2,03 tỷ USD

Xuất, nhập khẩu phục hồi mạnh mẽ, xuất siêu 2,03 tỷ USD

Tận dụng EVFTA, xuất khẩu 2 tháng đầu năm tăng trưởng ấn tượng

Tận dụng EVFTA, xuất khẩu 2 tháng đầu năm tăng trưởng ấn tượng

Phát huy nội lực kinh tế để phát triển bền vững

Phát huy nội lực kinh tế để phát triển bền vững

Xuất khẩu hàng hóa tăng mạnh nhờ EVFTA

Xuất khẩu hàng hóa tăng mạnh nhờ EVFTA

FTA thế hệ mới: Dấu mốc quan trọng trên con đường hội nhập

FTA thế hệ mới: Dấu mốc quan trọng trên con đường hội nhập

Xuất khẩu nhiều nhóm hàng tăng mạnh, xuất siêu đạt 1,81 tỷ USD

Xuất khẩu nhiều nhóm hàng tăng mạnh, xuất siêu đạt 1,81 tỷ USD

Việt Nam đã xuất siêu 1,81 tỷ USD

Việt Nam đã xuất siêu 1,81 tỷ USD