Xuất siêu tháng 2 ước đạt 300 triệu USD

(DĐDN) - Báo cáo về tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 2/2015 của Bộ Công thương cho thấy, xuất siêu tháng 2 ước 300 triệu USD, bằng 3,1% kim ngạch nhập khẩu.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2015, nhập siêu xấp xỉ 62 triệu USD, trong đó, khối các doanh nghiệp trong nước nhập siêu gần 2,1 tỷ USD, khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu hơn 2 tỷ USD.

Tháng 2/2015, cả nước xuất siêu ước đạt 300 triệu USD

Về xuất khẩu hàng hóa: Tháng 2, kim ngạch xuất khẩu (KNXK) ước đạt 9,6 tỷ USD, giảm 28,4% so với tháng 1/2015 và tăng 1,7% so với tháng 2/2014, trong đó xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 6,3 tỷ USD, giảm 30,6% so với tháng 1/2015 và tăng 8,5% so với tháng 2/2014.

Tính chung 2 tháng năm 2015, KNXK ước đạt hơn 23 tỷ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2014 (tương đương với tăng hơn 1,8 tỷ USD), trong đó KNXK của khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 7,017 tỷ USD, chiếm 30,5% tổng KNXK của cả nước, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước; KNXK của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) ước đạt 15,98 tỷ USD, chiếm 69,5% tổng KNXK của cả nước, tăng 12,4%; Nếu không kể dầu thô KNXK của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 15,4 tỷ USD tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2014

Trong 2 tháng đầu năm 2015 giá bình quân xuất khẩu của một số mặt hàng tăng, như: nhân điều tăng 17,5%; chè tăng 8,3%, hạt tiêu tăng 34%; than đá tăng 44%; quặng và khoáng sản khác tăng 68,6%;... Một số mặt hàng có giá bình quân giảm như: gạo giảm 1,9%; cao su giảm 31,4%; dầu thô giảm 57%; xăng dầu các loại giảm 36,5% do ảnh hưởng biến động giảm của giá dầu thế giới...

2 tháng đầu năm 2015, tính chung do tăng, giảm về giá và lượng của nhóm mặt hàng nông sản và khoáng sản là những mặt hàng tính được về giá và lượng góp phần tăng KNXK khoảng 1,8 tỷ USD so với cùng kỳ.

Về nhập khẩu hàng hóa: Tháng 2, kim ngạch nhập khẩu (KNNK) hàng hóa ước đạt 9,3 tỷ USD, giảm 32,4% so với tháng 1/2015 và giảm 6,5% so với tháng 2/2014, trong đó: kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước 5,65 tỷ USD, giảm 32,1% so với tháng 1/2015 và giảm 2,6% so với cùng kỳ năm 2014.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2015 KNNK ước đạt hơn 23 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2014. Kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 13,98 tỷ USD, tăng 23,4%, chiếm tỷ trọng 60,7% tổng KNNK cả nước; kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt gần 9,1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 39,3% tổng KNNK cả nước, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2014.

Nhập khẩu hàng hóa 2 tháng đầu năm 2015 của nhóm hàng cần nhập khẩu ước đạt 20,1 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 87,3% KNNK, chủ yếu tập trung vào nhóm các mặt hàng là nguyên liệu cho sản xuất. Nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu kim ngạch nhập khẩu ước đạt 845 triệu USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 3,7% KNNK. Nhóm hàng cần hạn chế nhập khẩu ước đạt gần 1,157 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 5% KNNK.

Viết Chung

Bài đọc nhiều:

>>> Việt Nam đạt con số xuất siêu ấn tượng sang Mỹ