Xuất siêu hơn 200 triệu USD

KTĐT - Cục Hải quan Việt Nam vừa công bố số liệu xuất nhập khẩu tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2012.

Theo đó, kim ngạch xuất khẩu cả nước 3 tháng đầu năm đạt 24,8 tỷ USD, tăng 24,3%; Kim ngạch nhập khẩu 24,6 tỷ USD, tăng 4,8% so với cùng kỳ. Như vậy quý I/2012, Việt Nam xuất siêu 220 triệu USD. Số liệu cũng cho thấy, mặc dù khối đầu tư nước ngoài (FDI) đã đẩy mạnh xuất khẩu giúp cho cán cân thương mại Việt Nam thặng dư, nhưng việc xuất nhập khẩu của khối này tăng thấp hơn mức bình quân của cả nước. Đồng thời, khối doanh nghiệp trong nước đã giảm mạnh nhập khẩu so với ước tính.