Xuất siêu 6 tháng ước đạt 1,32 tỷ USD

(ĐTCK) Theo số liệu công bố chính thức tại buổi họp báo thường kỳ chiều nay của Bộ Công thương, tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2014 ước đạt khoảng 70,88 tỷ USD, tăng khoảng 14,9% so với năm 2013, tương đương với 9,19 tỷ USD.

Trong đó, các doanh nghiệp trong nước chiếm tỷ trọng 32,5%, ước đạt 23,053 tỷ USD, tăng 11,5%, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) chiếm tỷ trọng 61,7%, ước đạt 43,756 tỷ USD, tăng 17,2% so với năm 2013.

Xuất khẩu tăng trưởng khá ở hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chủ lực, 6 tháng đầu năm, cả nước có 13 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD.

Cũng theo Bộ Công thương, tổng kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2014 ước đạt khoảng 69,561 tỷ USD, tăng khoảng 11,0% so với năm 2013, tương đương với 6,885 tỷ USD.

Trong đó, khối các doanh nghiệp trong nước ước đạt 30,261 tỷ USD, chiếm 43,5% tổng kim ngạch nhập khẩu, tăng 10,3%; các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 39,299 tỷ USD, chiếm 56,5%, tăng 11,6% so với năm 2013.

Với việc tiếp tục sử dụng các biện pháp tăng cường kiểm soát để hạn chế nhập khẩu những mặt hàng tiêu dùng chưa cần thiết hoặc trong nước đã sản xuất được cùng với việc sản xuất và tiêu thụ gặp khó khăn dẫn đến nhiều mặt hàng có khối lượng nhập khẩu giảm so với năm 2013 ... Tuy nhiên, cũng có một số mặt hàng có lượng nhập khẩu cao chủ yếu nhập để phục vụ sản xuất trong nước và sản xuất hàng xuất khẩu.

Như vậy, tốc độ tăng xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2014 cao hơn tốc độ tăng nhập khẩu, góp phần giúp cán cân thương mại của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2014 tiếp tục xuất siêu, ước xuất siêu khoảng 1,32 tỷ USD, nhờ đó góp phần bảo đảm dự trữ ngoại hối, ổn định tỷ giá và ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo dự báo của Bộ Công thương, nếu không có biến động gì lớn, kim ngạch xuất khẩu cả năm 2014 dự báo đạt mức 146 tỷ USD, tăng 10,6%so với năm 2013; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 145,5 tỷ USD, tăng 10,2% so với năm 2013; xuất siêu khoảng 500 triệu USD.

Mai Phương