Xuất, nhập khẩu của Việt Nam: Bốn điểm nổi bật

    Gốc

    Nhập siêu của Việt Nam chủ yếu là ở các thị trường gần, chưa phải là nơi có công nghệ nguồn...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=10&home=detail&id=5af5e418054f21&page=category