Xuất khẩu túi xách, va li, mũ và ô dù của Việt Nam tăng 11,94%

  Tạp chí Công thương
  105 liên quanGốc

  Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu mặt hàng túi xách, va li, mũ và ô dù của Việt Nam đạt hơn 1,5 tỉ USD, tăng 11,94% so với cùng kỳ năm 2018.

  Kim ngạch xuất khẩu túi xách, va li, mũ và ô dù của Việt Nam trong tháng 5/2019 đạt 337 triệu USD, tăng 4,15% so với tháng trước đó và tăng 14,39% so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam đạt hơn 1,5 tỉ USD, tăng 11,94% so với cùng kỳ năm 2018.

  Hoa Kỳ - thị trường tiêu thụ túi xách, va li, mũ và ô dù lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch trong tháng 5/2019 đạt hơn 142 triệu USD, chiếm 42,3% trong tổng kim ngạch, giảm 4,13% so với tháng trước song tăng 26,12% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này trong 5 tháng đầu năm 2019 lên hơn 635 triệu USD, tăng 29,92% so với cùng kỳ năm 2018.

  Tiếp theo đó là Nhật Bản với 32 triệu USD, tăng 14,4% so với tháng trước đó và tăng 15,28% so với cùng tháng năm 2018, chiếm 9,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này 5 tháng đầu năm 2019 lên 166 triệu USD, tăng 9,05% so với cùng kỳ năm 2018.

  Hà Lan với hơn 24 triệu USD, giảm 8,46% so với tháng trước đó và giảm 13,27% so với cùng tháng năm 2018, chiếm 7,4% trong tổng kim ngạch. Sau cùng là Đức với 20 triệu USD, chiếm 6% trong tổng kim ngạch, tăng 6,4% so với tháng trước đó và tăng 31,35% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này lên 82 triệu USD, tăng 13,92% so với cùng kỳ năm 2018.

  Xét về mức độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng túi xách, va li, mũ và ô dù trong 5 tháng đầu năm 2019 bao gồm, Malaysia tăng 100,23% so với cùng kỳ năm 2018 lên hơn 7,4 triệu USD, tiếp theo là Nauy tăng 44,64% so với cùng kỳ năm 2018 lên hơn 3 triệu USD; Italia tăng 38,19% so với cùng kỳ năm 2018 lên hơn 29 triệu USD, sau cùng là Thụy Điển tăng 30,78% so với cùng kỳ năm 2018 lên hơn 9,3 triệu USD.

  Tuy nhiên, một số thị trường có kim ngạch suy giảm bao gồm, Australia với 12,5 triệu USD, giảm 36,79% so với cùng kỳ năm 2018, tiếp theo đó là Séc với hơn 1,8 triệu USD, giảm 25,49% so với cùng kỳ năm 2018, Thái Lan với hơn 4,5 triệu USD, giảm 21,04% so với cùng kỳ năm 2018, sau cùng là Hà Lan với hơn 113 triệu USD, giảm 17,2% so với cùng kỳ năm 2018.

  Nguồn: Lefaso.org.vn

  Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/xuat-khau-tui-xach-va-li-mu-va-o-du-cua-viet-nam-tang-1194-63490.htm