Xuất khẩu Trung Quốc giảm trong 5 tháng liên tiếp

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT - Tin từ Bloomberg, xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 3 giảm xuống 17,1% trong tương quan với chỉ số từ các tháng cuối năm 2008.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Kinhte/LA58544/default.htm