Xuất khẩu tôm dự kiến đạt 3,4 tỷ USD

Năm nay xuất khẩu tôm ước đạt 3,4 tỷ USD, thấp hơn 21% so với năm ngoái. Đây là thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/xuat-khau-tom-du-kien-dat-3-4-ty-usd-104147.htm