Xuất khẩu thủy sản tăng 25,4%

(HQ Online)- Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT): Giá trị XK thủy sản tháng 8 ước đạt 679 triệu USD, đưa giá trị XK 8 tháng đầu năm đạt 4,95 tỷ USD, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2013.

Chế biến tôm XK. Ảnh: Internet

Hoa Kỳ vẫn duy trì vị trí là thị trường NK hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm 22,8% tổng giá trị XK. XK thủy sản sang thị trường này 7 tháng đầu năm đạt 973,84 triệu USD, tăng 38,58% so với cùng kỳ năm 2013.

7 tháng đầu năm, XK thủy sản sang hầu hết các thị trường tiêu thụ lớn khác đều tăng như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc với mức tăng tương ứng đạt 6,39%, 53,83% và 27,37%.

Cũng theo Bộ NN&PTNT: Ước giá trị NK mặt hàng thủy sản tháng 8 đạt 114 triệu USD, đưa kim NK khẩu 8 tháng đầu năm đạt 720 triệu USD, tăng 73% so với cùng kỳ năm 2013.

Hai thị trường NK chính là Ấn Độ (33,5%) và Đài Loan (6,9%). Trung Quốc là thị trường NK thủy sản lớn thứ 8 của Việt Nam, chiếm 3,1% tổng kim ngạch NK. Tổng kim ngạch NK thủy sản từ thị trường này trong 7 tháng đầu năm 2014 đã tăng 50,8% so với cùng kỳ năm 2013.