Xuất khẩu sản phẩm nhựa có thể đạt 1 tỷ USD

Bộ Công Thương cho biết, trong năm nay, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa có khả năng đạt 1 tỷ USD, tăng gần 43% so với năm ngoái.