Xuất khẩu sản phẩm cơ khí ước đạt hơn 2 tỷ USD

    Báo VTC News
    2 đăng lạiGốc

    Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm cơ khí năm 2007 ước đạt hơn 2 tỷ USD.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/226860/Default.aspx