Xuất khẩu qua Global Sources

(NLĐ) – Ngày 25-6, Global Sources – nhà cung cấp dịch vụ và xúc tiến kinh doanh - đã chính thức công bố sẽ tăng cường đầu tư và mở rộng hoạt động tại thị trường VN thông qua việc đưa các thông tin cung ứng cho nguồn mua và các dịch vụ tiếp thị thích hợp đến các nhà cung ứng.