Xuất khẩu nông, thủy sản đạt 12,5 tỷ USD

    Báo VTC News
    5 đăng lạiGốc

    Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản năm 2007 đạt 12,5 tỷ USD, tăng 20,6% so với năm 2006.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/230552/Default.aspx