Xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản tăng

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, nửa đầu tháng 3, cả nước xuất khẩu thêm hơn 203 nghìn tấn gạo, kim ngạch 79,084 triệu USD, đưa tổng lượng gạo xuất khẩu từ đầu năm đến nay đạt khoảng 1,15 triệu tấn, kim ngạch hơn 454 triệu USD.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=143420&sub=131&top=38