Xuất khẩu lao động: Tại sao Macao có “ngoại lệ”?

    Gốc

    Hỏi chuyện ông Đào Công Hải, Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước xung quanh vấn đề xuất khẩu lao động sang Macao...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=19&home=detail&id=da2a38a4bb9b3a&page=category