Xuất khẩu lao động sang Mỹ còn nhiều khó khăn

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - "Mỹ có nhu cầu rất lớn về sử dụng lao động nhập cư và thu nhập của lao động tại Mỹ hiện cũng thuộc hàng “đỉnh” nhất trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, việc xuất khẩu lao động sang Mỹ vẫn còn nhiều khó khăn."

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=74910