Xuất khẩu hơn 9.000 tấn cao-su

    Báo Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    ND - Theo Bộ Công thương, tháng 2-2009, cả nước đã xuất khẩu hơn 9.000 tấn cao-su, đạt 13,4 triệu USD.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=141727&sub=131&top=38