Xuất khẩu gạo sang Mỹ tăng vọt

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    5 liên quanGốc

    5 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo sang Mỹ tăng trưởng 71,3%, mức tăng mạnh nhất trong các quốc gia nhập gạo Việt.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/xuat-khau-gao-sang-my-tang-vot-44794.htm