Xuất khẩu gạo chạm mốc 2 tỉ USD

    Công An TP.HCM
    1 đăng lạiGốc

    (CATP) Tính đến 28-8-2009, Việt Nam đã xuất khẩu được hơn 4,4 triệu tấn gạo, trong đó hợp đồng tập trung đạt hơn 2,2 triệu tấn, còn lại là hợp đồng thương mại. Giá trị xuất khẩu theo giá FOB đạt hơn 1,8 tỉ USD, xuất theo giá CIF vượt mốc 2 tỉ USD với mức giá bình quân là 408,60USD/tấn. So với cùng kỳ năm 2008, xuất khẩu gạo tăng 41,93% về lượng, tăng 6,26% về giá trị xuất CIF nhưng giảm 3,64% về trị giá xuất FOB. Giá xuất khẩu bình quân giảm 193,22USD/tấn.

    Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=33318&mod=detnews&p=