Xuất khẩu dệt may của Việt Nam đạt gần 20 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng dệt may của Việt Nam trong 10 tháng năm 2016 đạt hơn 19,68 tỷ USD, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước.

Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, xuất khẩu hàng dệt may tháng 10/2016 đạt kim ngạch hơn 1,93 tỷ USD, giảm 10,7% so với tháng trước. Qua đó đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 10 tháng 2016 đạt hơn 19,68 tỷ USD, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa.

Các thị trường nhập khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong 10 tháng 2016 chủ yếu gồm: thị trường Hoa Kỳ với kim ngạch gần 9,48 tỷ USD, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước; đứng thứ 2 là thị trường EU (28 nước) với kim ngạch gần 2,9 tỷ USD, tăng 3,7%; tiếp theo là thị trường Nhật Bản với kim ngạch gần 2,38 tỷ USD, tăng 4,5%...

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu (bao gồm: vải các loại; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giầy; xơ, sợi dệt các lại; bông các loại) trong tháng 10/2016 đạt kim ngạc hơn 1,68 tỷ USD, tăng 19,3% so tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch nhập khẩu của nhóm này trong 10 tháng/2016 đạt gần 15,43 tỷ USD, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Hải quan Việt Nam, các thị trường cung cấp nguyên phụ liệu cho Việt Nam trong 10 tháng/2016 chủ yếu gồm: Trung Quốc với kim ngạc hơn 6,53 tỷ USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước; Hàn Quốc với kim ngạch hơn 2,35 tỷ USD, tăng 1%; Đài Loan với kim ngạch gần 1,99 tỷ USD, giảm 3,9%...

Hòa Lộc