Xuất khẩu dây điện, cáp điện đạt 850 triệu USD

    Báo VTC News
    6 đăng lạiGốc

    Bộ Công Thương cho biết năm 2007, kim ngạch xuất khẩu dây và cáp điện đạt 850 triệu USD, tăng 20,6% so với năm 2006.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/229234/Default.aspx