Xuất khẩu dầu cọ của Indonesia trong tháng 8 tăng gần 30%

Xuất khẩu dầu cọ và dầu nhân cọ của Indonesia trong tháng 8 tăng gần 30% so với tháng trước đó, lên 2,07 triệu tấn, Hiệp hội dầu cọ Indonesia (GAPKI) cho biết.

Xuất khẩu dầu cọ của Indonesia trong tháng 8 tăng gần 30% - Ảnh 1

Indonesia xuất khẩu 1,596 triệu tấn dầu cọ và dầu nhân cọ trong tháng 7. Cùng với nhiên liệu sinh học và sản phẩm hóa dầu, nước này đã xuất khẩu 2,23 triệu tấn trong tháng 8, so với 1,74 triệu tấn tháng trước đó.

Xuất khẩu dầu cọ của Indonesia trong năm 2016/15

Tháng Lượng XK (triệu tấn) So với tháng trước đó (%)
T8 2,07 +29,38
T7 1,60 -10
T6 1,78 1
T5 1,76 -16
T4 2,09 20
T3 1,74 -24
T2 2,29 9
T1 2,1 -16
2015
T12 2,51 5
T11 2,39 -9
T10 2,61 12
T9 2,34 11
T8 2,1 0,4
T7 2,09 -8
T6 2,27 2
T5 2,22 -1
T4 2,25 11
T3 2,03 14
T2 1,79 -2
T1 1,81 -8
2015 26,41
2014 21,76
2013 21,21
2012 11,54

Nguồn: VITIC/Reuters