Xuất khẩu chạy đua về đích

Theo Bộ Công Thương, tháng 10-2007, xuất khẩu hàng hóa cả nước đạt khoảng 4,2 tỉ USD, tăng 11,4% so với tháng 9. Như vậy, kết quả chung 10 tháng đầu năm cả nước đạt 39,059 tỉ USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2006, đạt 83,5% kế hoạch cả năm. Nhiều sự quan ngại về việc “phá vỡ” kế hoạch xuất khẩu đặt ra vào thời điểm 6 tháng đầu năm đã phần nào được tháo gỡ.