Xuất khẩu cát nhiễm mặn

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 1945/UBND-TN ngày 03/4/2014 của UBND tỉnh Nghệ An; công văn số 3286/UBND-CN1 ngày 01/08/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh và công văn số 029/CV-BMV ngày 04/08/2014 của Cty CP Bình Minh Vàng Vina về việc đề nghị hướng dẫn Cty CP Bình Minh Vàng Vina xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án “Xã hội hóa nạo vét khẩn cấp tuyến luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy (đoạn từ phao P0 đến cặp phao P9-P14) kết hợp tận thu cát nhiễm mặn để sử dụng trong nước hoặc xuất khẩu, lấy thu bù chi, không sử dụng ngân sách nhà nước” (sau đây gọi tắt là Dự án nạo vét tuyến luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy).

Bộ Xây dựng thống nhất việc Cty CP Bình Minh Vàng Vina làm thủ tục xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét tuyến luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy với khối lượng tối đa 1.000.000 m3 từ nay đến ngày 30/6/2015- Ảnh minh họa.

Bộ Xây dựng trả lời:

Ngày 13/8/2014, Đoàn kiểm tra do Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với đại diện Bộ TN&MT, Bộ GTVT, đại diện UBND các Sở, ngành liên quan của tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã kiểm tra thực tế Dự án nạo vét tuyến luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy (Biên bản làm việc số 06/BB-ĐKT ngày 13/8/2014).

Trên cơ sở kết quả kiểm tra và kiến nghị của Bộ GTVT, UBND tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Cty CP Bình Minh Vàng Vina đề nghị được thực hiện xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ dự án trên, nhằm đảm bảo mục tiêu thông luồng để tàu thuyền đi lại thuận tiện, an toàn mà không dùng kinh phí từ ngân nhà nước, Bộ Xây dựng thống nhất việc Cty CP Bình Minh Vàng Vina làm thủ tục xuất khẩu khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét tuyến luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy với khối lượng tối đa 1.000.000 m3 (Một triệu mét khối) trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 30/6/2015.

Căn cứ vào tình hình triển khai thực tế của Cty, sự giám sát và đề xuất của các cơ quan liên quan, Bộ Xây dựng sẽ có ý kiến bằng văn bản về khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ dự án để xuất khẩu trong thời gian tiếp theo.

Trước khi tiến hành nạo vét, đơn vị phải đăng ký khối lượng nạo vét cát nhiễm mặn theo đúng quy định của Luật Khoáng sản (phân vùng khu vực, trình tự nạo vét, công suất nạo vét, vị trí và có tọa độ nạo vét….), hoàn tất các thủ tục và tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trong quá trình tiến hành thực hiện dự án, Cty phải thực hiện đúng các phương án nạo vét được Bộ GTVT chấp thuận.

Trong quá trình xuất khẩu cát nhiễm mặn, Cty CP Bình Minh Vàng Vina phải thực hiện theo đúng quy định về hồ sơ xuất khẩu khoáng sản tại Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Cty CP Bình Minh Vàng Vina có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng, Bộ GTVT và UBND tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh về khối lượng và tình hình xuất khẩu cát nhiễm mặn 3 tháng/01 lần và gửi về trước ngày 25 của tháng báo cáo.

Đoan Trang (tổng hợp)