Xuất khẩu băng tải hàng sang Côoét

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thiên Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, vừa hoàn thiện về mặt kỹ thuật hệ thống băng tải hàng hóa để xuất khẩu sang thị trường Côoét.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/216441/Default.aspx