Xuất khẩu 2.000 lao động có thu nhập cao

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Hiện nay, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lao động trong nước đang nỗ lực đầu tư, tìm kiếm, mở thêm thị trường xuất khẩu lao động mới ở châu Âu, Bắc Mỹ và Nam Á. Những hợp đồng xuất khẩu lao động này trong điều...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/thoi-su/2008/09/20080905.919