Xuất khẩu 120 nghìn tấn hạt điều nhân

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Năm nay, hơn 200 nhà máy chế biến hạt điều có kế hoạch chế biến 550 nghìn tấn nguyên liệu, xuất khẩu 120 nghìn tấn nhân, đạt kim ngạch 500 triệu USD.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=141562&sub=131&top=38