Xuất hiện “trường Harry Potter” giữa lòng Hà Nội

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Khởi nguồn từ ý tưởng của một trường trung học bên Singapore và học tập cả mô hình của trường phù thủy Hogwarts trong bộ truyện lừng danh Harry Potter, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (CNN) được chia thành 4 nhà

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=111653