Xuất hiện mã tấn công lỗi nghiêm trọng trong Windows

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Hai giờ sau khi Microsoft công bố một miếng vá khẩn cấp, các chuyên gia bảo mật đã có thể viết mã khai thác.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=11908&chnlid=20&t=pcolarticle