Xuất hiện hàng loạt ma túy mới chưa có trong danh mục

Có rất nhiều loại ma túy mới đang du nhập vào Việt Nam và hàng ngày đầu độc người dùng, nhất là giới trẻ, không ít trong số này chưa có trong danh mục chất ma túy và tiền chất ở nước ta.