Xuất hiện dịch lở mồm long móng tại Yên Bái

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Từ đầu tháng 11 đến nay, Chi cục Thú y tỉnh Yên Bái phát hiện ổ dịch lở mồm long móng tại sáu xã Đồng Khê, Sơn A, Cát Thịnh, Thạch Lương, Phúc Sơn và Thượng Bằng La thuộc huyện Văn Chấn, làm 75 trâu, bò mắc bệnh.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=134794&sub=127&top=39