Xuất bản Kỷ yếu hành trình đến với Trường Sa

Cuốn Kỷ yếu 'Hành trình đến với Trường Sa của Đoàn công tác số 11 - năm 2023' vừa xuất bản đóng góp thêm nguồn tư liệu truyên truyền về biển, đảo của Tổ quốc.

Bìa Kỷ yếu “Hành trình đến với Trường Sa của Đoàn công tác số 11 - năm 2023”

Bìa Kỷ yếu “Hành trình đến với Trường Sa của Đoàn công tác số 11 - năm 2023”

Cuốn Kỷ yếu do đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo xuất bản có 132 trang in màu, gồm: lời nói đầu, ảnh chân dung các đại biểu, hoạt động sáng tác văn học - nghệ thuật, một số hình ảnh hoạt động của Đoàn công tác số 11.

Đoàn công tác số 11 gồm nhiều đơn vị, địa phương với gần 230 đại biểu, trong đó Đoàn công tác của tỉnh Đồng Tháp do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Văn Thắng làm Trưởng đoàn đã thống nhất với các đoàn bạn tổ chức thực hiện Kỷ yếu “Hành trình đến với Trường Sa” của Đoàn công tác số 11 - năm 2023.

Ảnh hoạt động của Đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp in trong Kỷ yếu

Cuốn Kỷ yếu này nhằm giới thiệu chuyến hải trình của Đoàn công tác số 11 đến với Trường Sa từ ngày 10 - 15/5/2023 với nhiều hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa và tình cảm cùng quân - dân trên các đảo như: Sinh Tồn Đông, Đá Đông B, Trường Sa Đông, Đá Tây A, Trường Sa và Nhà giàn DKI/21 (Ba Kè).

Việc xuất bản Kỷ yếu thể hiện tình cảm của Đồng Tháp hướng về biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đóng góp thêm nguồn tư liệu tuyên truyền về biển, đảo; đặc biệt giúp cho những ai chưa được đến với Trường Sa thân yêu thêm cảm nhận, khâm phục ý chí, tinh thần quật cường khắc phục khó khăn, gian khổ, vươn lên nơi đầu sóng ngọn gió của các cán bộ, chiến sĩ Hải quân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

DƯƠNG ÚT

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/giam-ngheo-ve-thong-tin/xuat-ban-ky-yeu-hanh-trinh-den-voi-truong-sa-116703.aspx