Xuân nhớ sen Hà thành

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Các cụ xưa có câu: “Sen tàn cúc lại nở hoa” ý nói thời điểm chuyển giao giữa hai mùa Hạ - Thu. Nay, giữa tiết trời Xuân, những đóa cúc vẫn vàng rực nhờ giống gen mới, chỉ có những bông sen vẫn thủy chung với mùa. Sen hồ Tây (Hà thành) cũng nằm trong số đó.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/53/158712