Xử trí say nắng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nước ta ở vùng nhiệt đới, về mùa hè trời nắng gay gắt, những hôm nắng to nhiệt độ ngoài trời có thể lên trên 40oC, nhiệt độ trong nhà cũng có thể lên tới 37-38oC, trong khi đó độ ẩm của không khí lại cao, có hôm tới trên 90%.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=36&NewsId=48772