Xu thế đầu tư bất động sản mới trên thế giới

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Một lít sữa hiện nay đắt hơn một lít xăng, vì thế giá đất nông nghiệp đang tăng rất cao. Nhà đầu tư bất động sản thế giới có một lựa chọn mới.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=69062