Xử phạt vi phạm khai thác cát đối với hai hộ dân

Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Lào Cai vừa ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với 2 hộ dân với tổng số tiền 12 triệu đồng.

Quyết định số 94/QĐ-XPVPHC và Quyết định số 95/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản và môi trường đối với hộ gia đình ông Lý Văn Minh và hộ gia đình bà Vũ Thị Kết, thôn Luồng Láo 2, xã Cốc San, huyện Bát Xát, chủ hộ khai thác cát.

2 hộ đã có hành vi vi phạm hành chính khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp mà không có Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 37 Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản với mức phạt 8 triệu đồng đối với hộ gia đình ông Lý Văn Minh và 4 triệu đồng đối với hộ gia đình bà Vũ Thị Kết.

Yêu cầu 2 hộ nêu trên thực hiện các giải pháp phục hồi môi trường khu vực đã khai thác và khu vực bãi chứa cát; đưa khu vực khai thác cát và bãi chứa cát về trạng thái an toàn.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định 2 hộ phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt, nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Trần Quý