Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

    Gốc

    ND - Ngày 9-10, Chính phủ vừa ra Nghị định số 149/2007/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107327&sub=67&top=40