Xử phạt vi phạm hành chính 26 vụ vi phạm trên lĩnh vực thăm dò, khai thác tài nguyên, khoáng sản

Chỉ tính riêng từ tháng 10/2023 đến cuối tháng 2/2024, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng chính quyền địa phương thực hiện 26 cuộc kiểm tra đột xuất. Qua đó phát hiện, xử lý và kiến nghị xử lý nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm.

Công an huyện Vĩnh Lộc tuyên truyền cho các chủ mỏ thực hiện nghiêm các quy định trong khai thác, tập kết cát.

Công an huyện Vĩnh Lộc tuyên truyền cho các chủ mỏ thực hiện nghiêm các quy định trong khai thác, tập kết cát.

Toàn tỉnh hiện có hơn 300 mỏ khoáng sản đang hoạt động, góp phần tạo việc làm cho hàng ngàn lao động có thu nhập ổn định. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật như khai thác vượt ra ngoài mốc giới được cấp phép; khai thác không đúng trình tự, phương pháp, chưa đúng thiết kế mỏ đã được thẩm định, phê duyệt; tình trạng các phương tiện vận chuyển khoáng sản quá trọng tải gây hư hỏng đường giao thông; một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ các giải pháp bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác, vận chuyển, gây ô nhiễm môi trường...

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương có khoáng sản đã đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị, doanh nghiệp sai phạm.

Tính từ tháng 10/2023 đến cuối tháng 2/2024, Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng chính quyền địa phương đã thực hiện 26 cuộc kiểm tra đột xuất. Qua đó phát hiện, xử lý và kiến nghị xử lý nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm. Trong đó, Giám đốc Công an tỉnh ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 26 vụ với tổng số tiền trên 1,8 tỷ đồng; đồng thời kiến nghị các sở, ngành, UBND các cấp tăng cường công tác quản lý Nhà nước, khắc phục sơ hở, thiếu sót không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm.

Quốc Hương

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/phap-luat/xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-26-vu-vi-pham-tren-linh-vuc-tham-do-khai-thac-tai-nguyen-khoang-san/207643.htm